maandag 19 september 2011

Ooku the inner chambers 6 - Fumi Yoshinaga

Ooku- the inner chambers is een manga met een alternatieve geschiedenis. In de Mid-edo periode (dat van de mooie paleizen en de Ronins en zo) in Japan wordt Japan geteisterd door een vreemd virus, the red-pox. Dit virus is dodelijk en maakt alleen mannen ziek. Het raast over het land en heeft dramatische gevolgen voor de mannelijke populatie. Japan is een zeer masculine samenleving, toen, en nog steeds. De shogun heeft geen mannelijke opvolgers door de red pox en besluit dit voor het land verborgen te houden. Zijn dochter neemt een mannelijke naam aan en neemt de troon over. Generaties lang wordt de troon van dochter tot dochter overgeleverd. De eerste generaties praten niet, of slechts achter een scherm, met hun volgelingen. De derde generatie (uit mijn hoofd, weet dit echt niet zeker) maakt zich als vrouwelijke shogun bekend. Ze houden wel hun mannelijke naam. Omdat er weinig mannen zijn, heeft de shogun een mannelijk harem, the inner chambers, om haar te bevruchten en voor nageslacht te zorgen. De vrouwelijke shoguns' belangerijkste taak is het zorgen voor nageslacht.
Ooku speelt met dit gegeven en gaat over de corruptie, het gekoer en gesteggel aan het hof van de shoguns en in de inner chambers. Slechts één van de mannen in de inner chambers heeft recht om te paren met de shogun tot er een nieuwe erfopvolging is, of tot blijkt dat die man geen erfgenaam weet te produceren en wordt vervangen. Dit wordt bepaald door de hoofd hofheer aan het hof van de shogun. Er ontstaan allerlei combines en ook sexuele uitspattingen tussen de mannen in de inner chambers.
De verschillende vrouwelijke shoguns hebben andere karaktertrekken en leiden he land ook anders. Ook de verschillende hofheren zijn anders van karakter. Het volledige hof wordt vervangen als de nieuwe Shogun aantreedt, dus het is ook voor de hofheren va belang hun positie uit te spelen.
Fumi Yoshinaga gebruikt allerlei historische werkelijkheid in haar alternatieve geschiedenis. De mannelijke namen die de vrouwelijk shoguns aannemen zijn de echte namen van de shogun die werkelijk regeerden. Zo kun je de boeken koppelen aan allerlei historische feiten uit de regerperiode van die shogun. Erg leuk.
De tekenstijl wisselt, zoals vaak in manga's tussen realistisch en bijna comic. Toch blijft bij Yoshinaga altijd duidelijk wie de persoon is, als is het soms moeilijk. De personen uit het boek worden door sommigen met hun voornaam en door anderen met hun achternaam aangeduid, en de Shogun ook nog meestal, maar niet altijd, met haar mannelijke nick. Soms krijgen de mannen vand Shogun en vrouwelijke nick, die alleen door haar gebruikt wordt. Als niet Japanner buitelen de namen nogal over je heen. Ook zien de hofdames en -mannen er veelal hetzelfde uit, met Kimono's en kammen in hun haar.
Een leuke manga, volwassen en met allerlei historische grapjes en feitjes. Ik hoop dat deel 7 snel komt.

Geen opmerkingen: