zondag 3 juli 2016

Kapitaal in de 21ste eeuw - Thomas Piketty

Dit is nu echt een geweldig boek. Het is een economieboek natuurlijk, maar ook een geschiedenisboek, een sociaal cultureel boek en een literatuurwetenschapsboek. Al op de derde pagina gaat het over Jane Austen. Piketty verteld ook over zijn onderzoek, waar hij zijn gegevens vandaan haalt en wat er minder harde data zijn. Het is doorwrocht, waardoor je niet om de stelling heen kunt.
Ik heb gedurende het lezen veel nieuwe ideeën gekregen over de economie, de EU en de geschiedenis. Is het bijvoorbeeld toeval dat na de Napoleontische oorlogen Frankrijk en Groot Britannië failliet waren en 100 jaar nodig hadden om hun financiën weer op orde te krijgen en dat een periode was zonder grote oorlogen?
Ik las het hoofdstuk over de EU net na de Brexit. Als antwoord op de Brexit zouden landen binnen de EU, of een kopgroep van de landen binnen de EU, hun schulden moeten samenvoegen denk ik. Daarnaast zouden deze landen hun venootschapsbelasting moeten harmoniseren, en een Europese vermogensbelasting moeten invoeren, progressief. Hierdoor krijgt de EU voor een deel eigen inkomsten. Vrij verkeer van goederen en mensen heeft een groep mensen het gevoel van verliezer gegeven. Hun inkomen is onder druk komen te staan, ten gunste van een kleine groep die enorme inkomens heeft kunnen vergaren. Door deze Europese vermogenstax worden die inkomens herverdeeld. Mensen krijgen daardoor het idee dat de EU er ook weer voor hen is.

Geen opmerkingen: