donderdag 3 december 2015

De geschiedenis van de Arabische volken - Albert Hourani

Na Europe a History ben ik hierin begonnen. Zo gaan we langzaam de hele wereldgeschiedenis af. :) Ik heb het voorlopig gelezen tot het ontstaan van het Ottomaanse rijk.
De wereld van een moslim die omstreeks 1500 nC leefde moet eeuwigdurend hebben geleken, begint dit boek. In de 700 jaar was het rijk der moslims wel veranderd, maar iemand ui 1500 die naar 800 nC zou worden verplaatst, of vice versa, zou in een wereld terechtkomen die hij in zekere zin zou begrijpen en waar hij zonder moeite de cultuur en gebruiken zou begrijpen. Dit bleef zo tot nar de val van het Ottomaanse rijk, in 1918. Meer dan 1000 jaar!
Het eerste deel van dit boek dat ik heb gelezen gaat over de opkomst van het Arabische rijk. Er waren verschillende stammen, families, machthebber, tot de Turken uit het Oosten met de Timoeriden en Turkse strijders in dienst van de Arabieren, de Mammelukken in Egypte, het rijk overnamen. De cohesie kwam niet zozeer voort uit de verschillende families, of heersers binnen het hele rijk, maar de cultuur en godsdienst. De eerste honderden jaren waren qua cultuur ook vooral gebaseerd op het bij elkaar brengen van het Moslim geloof en de stamgebruiken. In het recht, zo schrijft Hourani, was het stamrecht het gebruik en de Sharia de vernislaag die dat acceptabel maakte. Bibliotheken werden opgericht, geschriften geschreven, om het geloof, dat wat Mohamed was ingegeven door Allah, betekenis te geven. Wat betekende dat nu binnen de wereld? hoe moest je je gedragen naar God toe? Wat betekende het voor overervingsrecht, trouwrecht? En ook, wie had nu het recht dingen af te dwingen, de kalief of de geestelijke?

Geen opmerkingen: